Direct contact? | Bel: 0318 488505 | Mail: brandpreventie@asphalia.nl

Het bouwbesluit is de nieuwe wet

25 juli 2013

Vandaag kreeg ik een vraag van Marcel wat nu eigenlijk de geldende wet- en regelgeving is op het gebied van brandveiligheid. Op 1 april 2012 is het  Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Vanaf die datum gelden in principe voor alle bouwwerken (en de inrichting of aankleding daarvan) in Nederland dezelfde regels.

In dit artikel behandel ik:

 • Waarover stelt het bouwbesluit eisen
 • Locale richtlijnen
 • Artikel 7.10 uitgelicht
 • Complete tekst van het bouwbesluit 2012

Het bouwbesluit stelt eisen en geeft richtlijnen over:

 • Het in de handel brengen van bouwproducten
 • Bouwen en verbouwen van zowel bestaande bouw, nieuwbouw als monumenten
 • Slopen van bouwwerken
 • Installaties binnen bouwwerken
 • Gebruik van bouwwerken
 • Vloeren, trappen en hellingen in bouwwerken
 • Voorkomen van brand (onder andere WBDO)
 • Vluchtroutes in bouwwerken
 • Galm en geluid binnen bouwwerken
 • Vocht
 • Luchtverversing
 • Luchtkwaliteit
 • Stookruimten
 • Rookdoorlatendheid
 • Bescherming tegen ratten en muizen
 • Daglicht
 • Technische voorzieningen voor:
  • Minimale afmetingen van gedefinieerde ruimtes
  • Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
  • Toilet en badruimten
  • Energiezuinigheid
  • Milieu
  • Verlichting
  • Elektravoorzieningen
  • Watervoorziening
  • Afvoer van hemelwater en afvalwater
  • Brandmeldinstallatie
  • Rookmelders
  • Vluchten
  • Ontruimingsplannen en ontruimingsalarm
  • Blusmiddelen (brandslanghaspels, droge blusleidingen en blustoestellen)
  • Aanbrengen van signaliseringspictogrammen
 • Bereikbaarheid voor gehandicapten
 • Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit
 • Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand (hoofdstuk 7)
 • De brandveiligheid van de decoratiematerialen (aankleding van het bouwwerk)
 • Inrichting van het bouwwerk (onder andere opstelling van zitplaatsen, gangpaden en deuren (in de vluchtroute))
 • Aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen
 • Stookruimten

Met andere woorden: er wordt dus echt heel erg veel ‘geregeld’. Daarnaast wordt er in het bouwbesluit verwezen naar tientallen Nederlandse (NEN) en Europese normen die moeten worden beschouwd als intergraal opgenomen en daarmee tot semi wetgeving worden verheven.

Zijn we nu af van de verschillende lokale richtlijnen die door de brandweer werden gesteld?

Ik denk het niet helemaal. Bij ministeriële regeling (of in de praktijk een plaatselijke verordening door de burgemeester) kan altijd worden afgeweken van deze landelijke standaard. Daarnaast geeft artikel 7.10 de autoriteiten nog heel veel mogelijkheden om aanvullende eisen te stellen of te handhaven.

Wat staat er dan in artikel 7.10 van het bouwbesluit 2012?

Ik citeer:

Artikel 7.10 Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand

Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor

 • brandgevaar wordt veroorzaakt, of
 • bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt.

Is de ontwikkeling goed? Ja, eindelijk is er een standaard landelijke richtlijn waar iedereen op kan terugvallen. Dat de brandweer mogelijkheden heeft om bij gevaarlijke situaties op te treden is in mijn ogen heel goed, mits dit kan worden onderbouwt op basis van bijvoorbeeld de brandproef.

Hele bouwbesluit 2012 doorlezen?

Download hieronder de integrale complete tekst van het bouwbesluit 2012

Intergrale versie van de tekst van het bouwbesluit 2013

About Peter Jantz

Peter Jantz heeft in 1998 Asphalia opgericht en is nu algemeen directeur en eigenaar van Asphalia Safety Group. Het moederbedrijf achter diverse Asphalia bedrijven; allemaal gespecialiseerd in specifieke veiligheidsoplossingen.

Reageer!

Je email adres wordt niet gepubliceerd!

*

© 1998-2014 Asphalia brandpreventie b.v. | Onderdeel van de Asphalia Safety Group                    Ontwikkeld door Profit Learning - Tel: 038 7507009